Contact Us

Reseinformation Myanmar

Allmänna säkerhetsläget

Till följd av våldsyttringar av antimuslimsk karaktär i Myanmar har undantagstillstånd tidvis rått i flera städer, bla. Meiktila, Mahlaing, Tharzi och Wundwin, vilka samtliga är belägna i centrala Myanmar. Enskilda incidenter har rapporterats även kring Yangon. Den senaste antimuslimska våldsyttringen (från 24 augusti 2013) rapporteras från orten Htan Gone, i södra delen av Sagaing Division, vilken är belägen norr om Mandalay. Läget är fortsatt spänt i flera delar av landet, varför ytterligare sammandrabbningar eller incidenter inte kan uteslutas.

Besökare bör följa nyhetsrapporteringen och hålla sig noga underrättade om situationen i landet och om eventuella lokala säkerhetsföreskrifter, vilka kan förändras med kort varsel. Nödvändigheten av resor till städer där våldsyttringar rapporterats bör noga övervägas. Största försiktighet bör iakttas, speciellt vid större folksamlingar samt vid religiösa högtider och symboler.

I juni 2012 införde Myanmars regering undantagstillstånd i delstaten Rakhine, efter de våldsamma antimuslimska oroligheterna, framför allt i och omkring staden Sittwe. Undantagstillståndet råder fortfarande i delstatens nordvästra delar. Situationen betraktas som mycket oförutsägbar. Därför bör resor till dessa delar av delstaten Rakhine noga övervägas och största försiktighet iakttas.

Mellan centralmakten och landets många etniska minoriteter föreligger sedan länge konflikter, bla. i delstaterna Shan och Kachin. Vapenstillestånd har slutits med nästan alla arméer, men striderna i några av de etniska områdena har dock fortsatt. Användning av landminor förekommer dessutom i konfliktområden.

För mer information om den politiska situationen i landet hänvisas till landfakta på ambassadens hemsida.


Terrorism

I oktober 2013 rapporterades ett antal bombattentat från olika platser i Myanmar, bla. från Yangon och områden kring Mandalay. I samband med attentaten manade den lokala polisen till extra försiktighet och uppmärksamhet på eventuella okända paket, särskilt vid välbesökta platser.

Ambassaden uppmanar resande att iaktta försiktighet, att hålla sig uppdaterade om utvecklingen samt att följa instruktioner från lokala myndigheter. Större folksamlingar bör undvikas.


Naturförhållanden / naturkatastrofer

Cyklonen Nargis som drog in över Myanmar den 2 maj 2008 orsakade stor förödelse i södra Myanmars deltaområde där över 130 000 människor omkom. En del vägar och kommunikationer i dess områden är ännu ej reparerade.

Information om bla. stormar och cykloner kan erhållas från tex. Severe Weather Information Centre.

Myanmar ligger även i riskzonen för jordbävningar. Sådana inträffade bla. i mars 2011 och senast i november 2012. Aktuell information om jordbävningar kan hämtas från Global Disaster Alert and Coordination System och geologiska institut som tex. USGS.

För information om den aktuella vädersituationen hänvisas till Myanmars Department of Meteorology and Hydrology.


In- och utresebestämmelser

Sedan den 1 juni 2012 är det möjligt för svenska medborgare att ansöka online om "Pre-arranged Visa-on-arrival" för flygplatserna Yangon, Mandalay och Nay Pyi Taw.

För ytterligare information och ansökan se www.myanmarvisa.com

Visumansökan kan även fortsättningsvis ske via burmesiska ambassader, tex:

Myanmar Embassy (i Storbritannien)
19 A Charles Street
London W1J 5DX
Telephone: +44 (0)207 629 6966
Email: melodon@btconnect.com
http://www.myanmarembassylondon.com

Myanmar Embassy (i Thailand)
132 Sthorn Nua road
Bangkok 10500
Telephone: +66 (0)223 322 37

In- och utresor till och från landet sker bäst via flyg. Det är möjligt att resa in landvägen, men detta kräver att man deltar i en organiserad gruppresa som har tillstånd från myanmaresiska myndigheter. Vid den thailändska gränsen Mae Sod kan man, för en avgift, få ett visum över dagen för att besöka Myanmar.


Hälso- och sjukvård

Brist på tillgång till mediciner samt brist på utbildade läkare gör att sjukvården i landet är begränsad. Turister uppmanas att ta med sig ett sjukvårds-kit för enklare åkommor.

För mer information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Myanmar, se följande länk från Sjukvårdsupplysningen: 1177.se


Lokala lagar och sedvänjor

Myanmar är ett till större delen buddhistiskt land och man bör därför respektera de religiösa seder som brukas. Ett exempel är att alltid ta av sig skorna vid besök av tempel. Det anses vara väldigt oförskämt att klappa någon på huvudet, barn som vuxen. Myanmareser är konservativa vad gäller klädsel och turister uppmanas därför att inte ha utmanande klädsel på sig i landet.
Exempel på företeelser som är straffbara enligt burmesisk lag:

  • Fotografering av militärpersonal och regeringsbyggnader
  • Medtagande av religiösa föremål ut ur eller in i landet utan intyg ifrån myanmaresiska myndigheter
  • Köra bil i Myanmar utan burmesiskt körkort
  • Användning samt in- eller utförsel av droger
  • Öppet åskådliggörande av homosexualitet

Kriminalitet och personlig säkerhet

Myanmar har relativt låg kriminalitet i förhållande till andra länder i regionen, turister uppmanas dock att vara aktsamma.


Trafiksäkerhet

Myanmar har högertrafik men de flesta bilarna är anpassade till vänstertrafik och har därmed ratten på högersida vilket försvårar sikten i trafiken. Fotgängare uppmanas till försiktighet när de promenerar längs med och korsar gator.


Försäkringsskydd

En fullständig reseförsäkring rekommenderas före avresa. Denna föreslås innehålla full försäkring för medicinsk behandling, sjukhusvistelse och medicinsk evakuering till Sverige. Reseförsäkringen bör täcka oväntade förluster och utgifter som exempelvis inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kreditkort och förlust av pass.


Övriga upplysningar

Endast ett fåtal uttagsautomater finns i Myanmar och restauranger och hotell tar sällan emot kreditkort. Resecheckar tas inte heller emot. Tag därför med tillräckligt mycket kontanter för hela resan samt för eventuella oförväntade utgifter. Dollar går att använda som betalningsmedel på de flesta ställen och är den valuta som är mest accepterad tillsammans med den lokala valutan Kyats. Dollarsedlar måste vara hela och ovikta för att accepteras. Dollarn är också den mest attraktiva valutan vid växling till den lokala valutan. Tillgången till elektricitet i Myanmar är begränsad och strömavbrott är ett vanligt förekommande. Inga andra simkort än myanmaresiska kan användas i Myanmar.

Inrikesflyg

Incidenter vid inrikesflyg i Myanmar har rapporterats. Även i samband med det ökande antalet turister i landet har säkerhetsstandarden vid inrikesflyg ifrågasatts.

Svensk representation

Sverige har ingen ambassad i Myanmar, svenskar kan istället vända sig till Sveriges honorärkonsul i Yangon om de skulle behöva konsulär assistans. Se sidan: Ambassaden & konsulat